Ahad, 19 Mei 2013

CARTA ORGANISASI

CARTA ORGANINASI INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH
SMK BANDAR BARU PERDA


PENGERUSI                    : TN HAJI MOHD MUNIR BIN MD RAMLI
NAIB PENGERUSI 1       : PN HAJAH KALTHOM BINTI ISMAIL
NAIB PENGERUSI 2       : TN HAJI SALLEH BIN MAN
NAIB PENGERUSI 3       : PN ROHANA BINTI ISMAIL
GPM                                  : EN. MOGANA RAJA A/L ARUJUNAN
SETIAUSAHA NILAM     : EN. HAMIZAL BIN MAJID
PENYELARAS PuAS     : PN. MUNA ZAHRAAK BT MD LUDIN
PENYELARAS ICT         : PN. SITI HAJJAR BINTI NOORDIN
AJK                                   : PN. HARYATI BINTI HASHIM
                                          : PN. HALIMAH
                                          : PN. SHAHIDAH
PEMBANTU PSS           : PN ZANARIAH BINTI BIDIN


PENGENALAN


Pusat Sumber Sekolah diakui sebagai satu institusi yang dapat membantu mempertingkatkan lagi mutu pendidikan apabila digunakan secara terancang dan teratur. Kerja sama semua guru adalah penting bagi menuju ke arah matlamat penubuhan Pusat Sumber itu.


Selain daripada kemudahan fizikal, Pusat Sumber juga memerlukan satu badan pengurusan yang baik yang memahami tujuan dan objektif penubuhannya. Setelah memahami definisi dan konsepnya, badan pengurusan yang terdiri daripada Jawatankuasa Induk dan Jawatankuasa Kerja akan merancang program-program yang akan dilaksanakan. Perancangan ini meliputi semua aspek termasuk belanjawan, program aktiviti untuk guru dan pelajar, latihan, penyelenggaraan dan sebagainya.


Oleh itu, PSS SMK Bandar Baru PERDA sedang berusaha untuk mewujudkan sebuah pusat sumber yang boleh menyediakan perkhidmatan yang maksimum kepada penggunanya.
DEFINISI

Pusat Sumber Sekolah SMK Bandar Baru PERDA adalah satu tempat di mana terkumpulnya pelbagai bahan media pendidikan yang telah diklasifikasikan, dikatalog dan disusunatur untuk mudah digunakan oleh guru dan pelajar. Selain itu PSS SMK Bandar Baru PERDA merupakan sebuah tempat di mana guru dapat berkumpul untuk berbincang, memilih, merencana, menghasil, menerbit, mengedar dan seterusnya menggunakan alat dan bahan pengajaran dengan pertimbangan untuk menambah kecekapan guru demi meningkatkan lagi mutu pengajaran dan pembelajaran.


Secara amnya, Pusat Sumber SMK Bandar Baru PERDA adalah pusat pengumpulan dan penyebaran pelbagai maklumat yang diurus secara sistematik untuk memberi pelbagai kemudahan dan perkhidmatan bagi tercapainya matlamat pendidikan yang berkesan dan bermutu.


VISI

Meningkatkan Pusat Sumber Sekolah SMK Bandar Baru PERDA sebagai PSS TERBILANG dalam melahirkan PELAJAR CEMERLANG sehingga SEKOLAH GEMILANG sepanjang zaman.


MISI

Memupuk, membentuk warga SMKBBP yang berbudaya, bermaklumat, berilmu, berteknologi dalam semua bidang seiring dengan perubahan dan cabaran masa depan sekolah berkesan.


MATLAMAT

PSS SMK Bandar Baru PERDA mempunyai matlamat-matlamat berikut yang perlu dicapai:


1. Mempertingkatkan mutu pendidikan di sekolah: Pengurusan Pusat Sumber SMK Bandar Baru PERDA berusaha ke arah kecemerlangan pelajar dalam semua aspek seperti keilmuan, sikap tingkahlaku dan peranan positif dalam masyarakat. Dengan perkhidmatan dan kepakaran yang ditawarkan Pusat Sumber SMK Bandar Baru PERDA diharap akan dapat memperkembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotor pelajar.


2. Membentuk profesion perguruan yang berilmu,dinamis,kreatif, inovatif dan berdisiplin: Guru merupakan agen perubahan selain dari pemimpin yang berpengaruh akan memainkan peranan penting yang berkesan dalam pembangunan negara, bangsa dan agama. Melalui Pusat Sumber guru akan dapat menambah ilmu pengetahuan mereka dari masa ke semasa sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan. Inovasi yang diperkenalkan hendaklah diterima dengan baik.


3. Membentuk golongan pelajar yang berilmu, dinamis, kreatif dan berdisiplin: Pelajar sebagai pemimpin masa depan sewajarnya melengkapkan diri mereka dengan ilmu pengetahuan. Bagi membolehkan mereka mempunyai sahsiah yang tinggi untuk memainkan peranan yang positif setelah mereka tamat persekolahan. Pusat Sumber akasn bermakna secara tidak langsung menghasilkan pelajar yang mempunyai sifat dinamis, kreatif dan berdisiplin.


OBJEKTIF


Pusat Sumber SMK Bandar Baru PERDA berusaha secara berterusan mengumpul, menyimpan dan menyebarkan maklumat dalam pelbagai bentuk. Bahan-bahan bercetak seperti buku dan akhbar, bahan bukan bercetak seperti alatan mengajar dan pembelajaran disediakan. Ia menrangkumi semua bidang yang diperlukan seperti Sains, Teknologi, Agama, Kemanusiaan dan sebagainya. Maklumat-maklumat melalui majalah, pita video, bahan bantuan mengajar dan sebagainya itu akan membantu memperkayakan pengetahuan dan pengalaman guru dan pelajar.


Pusat Sumber SMK Bandar Baru PERDA adalah mempertingkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran guru dan pelajar. PSS SMK Bandar Baru PERDA berfungsi menambah pengetahuan di samping mencabar keupayaan dan daya pemikiran serta imaginasi pelajar. Perubahan perlakuan yang positif akan meninggikan lagi mutu pembelajaran dan pembelajaran pelajar.Untuk ke arah yang positif dan efektif, Pusat Sumber akan terus berusaha melengkapkan koleksinya. Segala bahan atau sumber maklumat akan sentiasa dikemaskini. Dengan itu mutu pendidikan di SMK Bandar Baru PERDA akan dapat dipertingkatkan.


Pusat Sumber SMK Bandar Baru PERDA akan berupaya memberi khidmat nasihat dan pandangan apabila keadaan memerlukan. Badan pengurusan Pusat Sumber SMK Bandar Baru PERDA akan menambahkan pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan media pendidikan melalui sesi demonstrasi, perkembangan staf, bengkel, kursus dan sebagainya. Guru juga akan didedahkan dengan aspek keselamatan dan penyelenggaraan media tersebut. Dengan itu produktiviti profesion pendidikan akan meningkat dengan menyepadukan media pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran.


Selaras dengan keperluan pengajaran dan pembelajaran Pusat Sumber SMK Bandar Baru PERDA akan menganjurkan beberapa program seperti bengkel bagi menghasilkan bahan pendidikan.


KONSEP PSS

Pusat Sumber tidak akan berfungsi dengan sempurna andainya konsep dan idea di sebalik penubuhannya tidak difahami dengan jelas. Pada dasarnya, Pusat Sumber SMK Bandar Baru PERDA mempunyai aspek-aspek berikut:


(a) Kemudahan fizikal
(b) Bahan-bahan maklumat ( bercetak dan bukan bercetak )
(c) Pengurusan yang teratur
(d) Perkhidmatan kepada pengguna
(e) Matlamat / Objektif

Pusat Sumber SMK Bandar Baru PERDA mempunyai himpunan fungsi-fungsi yang merangkumi :


(a) Pengumpulan maklumat sebanyak mungkin
(b) Menyusun maklumat itu secara sistematik yang mudah diikuti dan berkesan
(c) Menyimpan maklumat secara sistematik dan kemaskini
(d) Menyebarkan maklumatTERAS PERKHIDMATAN

PSS SMK Bandar Baru PERDA mempunyai teras perkhidmatan seperti berikut:


§ Berpegang teguh kepada ajaran Islam
§ Berazam memberikan mutu perkhidmatan yang terbaik
§ Bekerja dengan penuh tanggung jawab
§ Berusaha mengikis sikap mementingkan diri.
§ Berkhidmat dengan penuh muhibah dan mesra, menyayangi buku dan ilmu pengetahuan.
§ Menyayangi sesama insan.

CARTA GANTT SMKBBPERDA

CARTA GANTT PELAKSANAAN AKTIVITI JANGKA PENDEK PSS SMK BBP 2013

PROGRAM DAN AKTIVITI JANGKA PENDEK 2013


Bil.
Program
Strategi pelaksanaan
Objektif
Sasaran
Jangka Masa
Tindakan
1
Hari Orientasi
Mengatur jadual waktu untuk membawa pelajar baru melawat perpustakaan sekolah.
Memperkenalkan dan mempromosikan perpustakaan sekolah kepada pelajar baru.
Pelajar tingkatan 1
Jan

Guru-guru PSS, AJK lembaga pengawas pusat sumber sekolah (LPPSS).

2
Kempen mendaftar ahli baru ( Tingkatan 1) dan temuduga pilihan pengawas perpustakaan.

Membuat pengumuman
semasa perhimpunan sekolah.

Mempamerkan notis kempen
pengambilan ahli baru di
papan kenyataan.
Mengambil ahi baru menjadi pengawas pusat sumber sekolah.
Pelajar tingkatan 1 - 5
Jan - Feb

GPM
Setiausaha LPPSS
3
Latihan kerja
Memberi latihan kepada ahli-ahli baru cara menguruskan sirkulasi buku.
Melatih ahli baru menggunakan program automasi peminjaman dan pemulangan buku.

Pengawas PSS dalam percubaan.
Feb – Mac

AJK LPPSS, Pengawas PSS lama
4
Program NILAM
Memberi taklimat kepada guru yang terlibat dengan program NILAM

Melaksanakan program NILAM untuk semua pelajar mengikut jadual yang ditetapkan
Menggalakan minat membaca dalam kalangan pelajar

Meningkatkan kemahiran membaca
Semua pelajar
Feb - Okt
GPM
Setiausaha
NILAM
Guru NILAM
5
Memproses, mengkatalog dan baikpulih buku
Membeli buku-buku dari pembekal buku.

Memproses buku-buku baru.

Memproses, mengkatalog buku- buku baru secara sistematik.

Memelihara dan memulihara buku-buku
lama yang masih boleh digunakan.

Pengawas PSS
Feb – Okt

Semua pengawas PSS
6.
Pertandingan Info Hunt Sains
Mendedahkan kepada pelajar mengenai kemahiran sains
Meningkatkan minat pelajar dalam subjek Sains.
Pelajar Tingkatan 2

September
Guru PSS dan Panitia Sains
7.
Bacaan Perdana
Mengadakan bacaan serentak di tapak perhimpunan.
Menggalakkan budaya membaca dan memperkukuhkan Program NILAM
Semua warga SMKBBP
Feb – Nov
Semua guru
8.
Watikah Pelantikan Pengawas PSS sesi 2012
Melantik pengawas dan mendeklarasi sumpah perkhidmatan untuk tahun 2009
Perjumpaan semua ahli PSS dan menanam semangat berkhidmat kepada warga sekolah.

Semua pengawas PSS
Mac

Guru-guru PSS, Pengawas PSS
9.
Jualan Akhbar Utusan Malaysia


Menjual akhbar Utusan Pengguna yang dikeluarkan 2 bulan sekali dengan harga RM 1.00
Menggalakkan budaya
membaca

Mempromosikan literasi maklumat

Warga SMK Bandar Baru PERDA
Mac - November
Guru PSS dan pembantu PSS
10.
Hari Anti Dadah Peringkat Sekolah
Mengadakan pameran mengenai bahaya dadah kepada warga sekolah di PSS
Mendedahkan kepada warga sekolah mengenai bahaya dadah.

Memeperolehi maklumat mengenai bahaya dadah.

Warga SMK Bandar Baru PERDA
Mac
PSS dan Unit Kaunseling
11.
Kem kerja
Memberi bengkel kemahiran proses teknik bahan buku
Memberi latihan kepada ahli baru dalam proses teknik buku

Mengukuhkan kemahiran proses teknik buku untuk ahli lama.

Semua Pengawas PSS
April
Guru PSS, AJK LPPSS
12.
Hari Buku
Mengadakan satu pehimpunan khas bagi
mengembangkan budaya
membaca dalam kalangan
warga sekolah

Menggalakkan budaya
membaca buku.

Mempromosikan literasi maklumat

Semua warga sekolah
April

Guru-guru PSS, AJK LPPSS
13.
Pameran Bertema
Mengadakan pameran
mengikut tema di papan
kenyataan PSS
Mendedahkan kepada semua warga SMK Bandar Baru PERDA mengenai maklumat tambahan yang diperolehi daripada pelbagai bahan di Pusat Sumber SMKBBP.

Semua pelajar sekolah
April - Oktober
AJK Pameran Bertema
14.
Pertandingan menulis cerpen dan sajak
Mengadakan pertandingan menulis cerpen dan sajak untuk pelajar dan juga staf SMK Bandar Baru PERDA
Meluaskan pengetahuan warga SMK Bandar Baru PERDA dalam menulis cerpen dan sajak.

Meningkatkan minat
membaca

Semua warga sekolah yang berminat
Mei -Jun

Guru Pusat Sumber dan Panitia Bahasa Melayu
15.
Pertandingan Papan Kenyataan Tercantik
Menjadikan papan kenyataan di setiap bilik darjah adalah berinformasi dan memberikan manfaat  kepada semua warga SMK Bandar Baru PERDA.

Meningkatkan minat pelajar dalam menceriakan kelas masing-masing.

Membantu guru dan pelajar untuk mewujudkan satu suasana yang kondusif untuk proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan berkesan.

Semua warga sekolah yang berminat
Mei - Oktober
Pusat Sumber dan unit HEM
16.
Pertandingan Membuat Folio NILAM
Mendedahkan kepada pelajar mengenai cara untuk menulis cerita dalam pola yang terdapat dalam KOMSAS
Meningkatkan pengetahuan pelajar mengenai cara menulis sinopsis cerita.

Meningkatkan kemahiran pelajar dalam mencari maklumat.
Membantu warga SMKBBP untuk mendapatkan maklumat daripada folio yang dihasilkan.

Pelajar Tingkatan 1 dan Tingkatan 2
Jun -Julai

Guru PSS dan Panitia BM / BI

17.
Membuat folio catatan sejarah
Mendedahkan kepada pelajar mengenai catatan sejarah penting di Malaysia.

Meningkatkan minat pelajar mengenai sejarah Malaysia.
Pelajar Tingkatan 3 dan Tingkatan 4
Ogos dan Oktober
Guru PSS dan Panitia Sejarah
18.
Pertandingan Scrabble dan Sahibba
Mengadakan pertandingan untuk pelajar SMKBBP

Mendedahkan kepada pelajar cara membina kosa kata dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.
Pelajar Tingkatan 4 dan 5
Feb
GPM
Pengawas PSS
19.
Mesyuarat Agung
Mencalonkan dan melantik AJK baru untuk sesi 2012 – 2013
Pelantikan AJK baru untuk sesi 2012 - 2013
Pengawas PSS Tingkatan 1 – 4

Oktober
Guru PSS,
AJK LPPSS 2012
20.
Majlis perpisahan
Menyediakan satu jamuan dan aturcara permainan stesen
Menjalin persahabatan di kalangan warga LPPSS

Memberi cenderahati menandai penghargaan, pengkhidmatan yang diberikan oleh ahli tingkatan 5

Pengawas LPPSS Tingkatan 5
Oktober
AJK baru LPPSS
19
Menyemak stok
Menyemak stok pada hujung tahun
Mengenalpasti koleksi bahan buku pada hujung tahun

Membuat pilih buang buku-buku yang rosak dan tidak sesuai

Pengawas LPPSS
Okt – Nov
Guru PSS dan Pembantu PSS 
Copyright © Pusat Sumber SMKBBP - Blogger Theme by BloggerThemes & freecsstemplates - Sponsored by Internet Entrepreneur